• 2 Sales d´ecografia
  • Sala Radiodiagnòstico Convencional
  • Sala Telecomandament/Radiodiagnòstico Convencional
  • Sala Mamògraf digital amb tomosíntesis y sistemes de estereotàxia
  • Densitometria
  • Sala Ortopantomògraf
  • Sala TAC
  • Sala Ressonncia Magnètica
  • Sala Radiologia Convencional d´Urgències.

Disposa així mateix de 2 àrees de Recovery (Sales de recepció, procediments i retorn de pacients derivats d'urgències i hospitalització) i 2 àrees de Digitalització de la imatge on s'ubiquen la maquinària del Centre de Revelat de la Imatge (CR).