digestion-303364_640digestion-303364_640

L'aparell digestiu està compost per l'esòfag, l'estómac, els intestins gruixuts i prims, el fetge, el pàncrees i la vesícula biliar. Les malalties digestives són totes aquelles que tenen algun tipus de relació amb l´ aparell digestiu.

A continuació trobareu informació tant sobre malalties de l'aparell digestiu, com de tractaments i proves específiques.