• L'ecografia és una prova diagnòstica que es realitza al llarg de l'embaràs.
 • Per al control d'un embaràs normal es realitzen tres ecografies d'alta definició:
  • 1r trimestre: entre les setmanes 11 i 13 de gestació. Es realitzen per via abdominal i transvaginal.
  • 2n trimestre: entre les setmanes 19 i 22 de gestació es realitza una ecografia d'alta definició per a detectar anomalies en la formació del fetus. Per a la realització d'aquesta exploració se li demanarà que signi un document de consentiment.
  • 3r trimestre: entre les setmanes 32 i 34 de gestació.

Es recomana

 • Retirar els pírcings.
 • No ha d'acudir en dejú. Si no és diabètica, ingereixi líquids rics en sucres per a afavorir el moviment del fetus i així aconseguir imatges millors.
 • Vagi al bany abans de la prova.
 • Al finalitzar l'exploració se li entregaran imatges.