• L'ecografia 4D no és una prova diagnòstica, és opcional i privada.
  • Si desitja realitzar-la, li recomanem que ho faci entre les setmanes 26 i 32 de gestació.

Es recomana

Retirar els pírcings.

  • No acudir en dejú. Si no és diabètica, ingereixi líquids rics en sucres per a afavorir el moviment del fetus i així aconseguir imatges millors.
  • Vagi al bany abans de la prova.
  • Al finalitzar l'exploració se li entregaran les fotografies i gravacions.

Aquesta exploració no està coberta per la seva mútua d'assegurances. Haurà d'abonar el seu import abans de la prova.