bebebebe

 • La lactància amb suplementació és una opció quan la mare ha triat lactància materna i el pediatre ho recomana o ho decideix la pròpia mare.
 • Consisteix a oferir primer el pit i finalitzar la presa amb un suplement. La quantitat de suplement serà indicada pels professionals sanitaris que l'atenen.
 • Aquest suplement pot ser de llet materna que la mare prèviament s'haurà extret, o amb llet de fórmula
 • Ha de saber que si la suplementació es realitza amb llet materna es considera lactància materna exclusiva.
 • Si per a la suplementació s'utilitza llet de fórmula parlem de lactància mixta
 • CONSELLS:
  • Primer oferir el pit a demanda. Interessa que el nadó estimuli el pit.
  • Si la mare presenta pujada de llet, després de la presa, estimular-se amb el tirallets i guardar la llet que s'extregui. Seguiu les instruccions del document sobre l'extracció i conservació de la llet materna.
  • En cas d'utilitzar llet de fórmula per al suplement, prepari la quantitat necessària per a una presa, seguint les instruccions de preparació del biberó. Recordeu que per preparar la llet ha de fer servir com a mesura la cullereta rasa que ve en el recipient i que la proporció sempre serà 1 cullerada de llet de fórmula cada 30 mil·lilitres
   • En 30 ml de aigua: 1 cullerada
   • En 60 ml de aigua: 2 cullerades…
 • Fins que estigui instaurada la succió al pit, li recomanem que utilitzi per donar el suplement una xeringa, que ha d'introduir amb cura a la boca. El nadó ha d'estar incorporat, donant el suplement a una velocitat adequada que li permeti empassar i dirigint la llet cap al lateral de la boca. Pot ser-li útil la tècnica dit-xeringa (veure foto). El nadó succiona el dit i això estimula que vagi empassant

Per qualsevol consulta: 935656000