Unitat d'atenció integral al pacient en què es coordinaran les activitats dirigides a garantir una atenció mèdica … coordinació dels diferents especialistes, cures d'infermeria i atenció sociosanitària adequades.