Labors de docència realitzades al servei o especialitat: docència pregrau d'estudiants de Medicina i Infermeria, i docència postgrau.