Maig 2014: Contracte de Col·laboració institucional a nivell de Docència i Investigació entre Hospital General de Catalunya i Hospital de Sant Pau de Barcelona

Docència pregrau

Cap de Servei: Eduard Esteller

 • Professor Contractat Doctor acreditat per Aneca de la Universitat Internacional de Catalunya
 • 2006- Actualitat: Professor Col·laborador de la Universitat Internacional de Catalunya. Assignatura: Odontopediatria: Otorinolaringologia per Odontòlegs. Titulació Odontologia. Curso 5º.
 • 2009. Actualitat: Professor Col·laborador de la Universitat Internacional de Catalunya. Grau Medicina. Primer Curs. Assignatura: Estructura i Funció. Pell i òrgans dels sentits
 • 2010-Actualitat: Professor Col·laborador de la Universitat Internacional de Catalunya. Grau en Medicina. Segon Curs. Assignatura: Estructura i Funció: Cardiovascular i Respiratori
 • 2012-Actualitat: Professor responsable de l' Assignatura Otorinolaringologa al 5º curs del Grau de Medicina per la Universitat Internacional de Catalunya
 • 2013-Actualitat: Responsable de las pràctiques de rotatori al el Servei d'ORL d l'Hospital General de Catalunya dels alumnes de sisè curs de Medicina
 • 4 Direccions de Tesis Doctorals i 4 Tutories de Tesines

Staff: Dr. Eusebi Matiñó:

 • Professor Col·laborador de la Universitat Internacional de Catalunya. Grau Medicina. Primer Curs. Assignatura: Estructura i Funció. Pell i òrgans dels sentits
 • Professor Assignatura Otorinolaringologa al 5º curs del Grau de Medicina per la Universitat Internacional de Catalunya
 • Pràctiques de rotatori al el Servei d'ORL d l'Hospital General de Catalunya dels alumnes de sisè curs de Medicina

Docència Postgrau:

2006-2013: Rotació per ORL de la formació de metges residents (MIR) de Oncología Radioterapéutica de l'Hospital General de Catalunya

Estades de Residents d'ORL a nivell nacional i internacional

Cap de Servei: Eduard Esteller

 • Membre de Tribunal Tesis Doctorals: 8
 • Membre Tribunal Treballs de Fi de Grau: 3

Formació Continuada:

 • Organització de Sessions Interdisciplinars de Patologia del Son
 • Organització de Sessions Generals ORL
 • Organització Cursos de Trastorns Respiratoris del Son Infantils
 • Participació en docència activa i organització en múltiples cursos sobre Trastorns Respiratoris del Son, Cirurgia Endoscópica Nasiosinusal i Vertigen
 • Organització de les Jornades de Actualització ORL de Hospital Universitari General de Catalunya