Instalacions Consulta ExternaInstalacions Consulta ExternaBLOC QUIRÚRGIC:

Localització Quiròfan Central

 • 3,5 Sessions quirúrgiques setmanals (6 hores per sessió)

BLOC DE CONSULTA EXTERNA:

Localització Box A de Consultes Externes

 • Consultoris de visita: 25,26,27 i 28
  • Matins de dilluns a divendres: 72 hores setmanals
  • Tardes de dilluns a divendres: 27 hores setmanals

Consultoris de Probes Funcionals: 29,30 i 31

 • Audiometria Tonal: Al moment de la visita
 • Impedanciometria Al moment de la visita
 • Audiometria Verbal: 2 hores setmanals
 • Audiometria Conductual Infantil: 14 hores setmanals
 • Potencials Evocats Auditius : 8 hores setmanals
 • Potencials Automàtics: 2 hores setmanals
 • Videonistagmografia: 6 hores setmanals
 • vHIT: Al moment de la visita
 • Rinomanometria: 2 hores setmanals
 • Rinometria Acústica: 2 hores setmanals