Maig 2014: Contracte de Col·laboració institucional a nivell de Docència i Investigació entre Hospital General de Catalunya i Hospital de Sant Pau de Barcelona

 1. Trastorns Respiratoris del Son
 • Dispositius d'Avançament Mandibular al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en Adults
 • Tractament amb Inhibidors de la Bomba de Protons al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en Adults
 • Conseqüències de comportament i neurocognitives al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en nens
 • Tractament amb Radiofreqüència Adenoamigdalar al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en nens
 • Alteracions del desenvolupament dentofacial al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en nens
 • Tractament amb disjuntors maxil·lars al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en nens
 • Validación de la versión española de la encuesta sobre amígdalas y adenodies- Tonsil and Adenoid Health Status Instrument (TAHSI) y del test de evaluación de problemas faríngeos en pediatría- Paediatric throat disorders outcome tool (T-14)
 • Base de Datos Multicéntrica Española dels Trastorns Respiratoris del Son en Nens
 • Videosomnoscopia en el SAHOS InfantilProducció Cientifica i col·laboracions amb societats científiques

Cap de Servei: Eduard Esteller

 • 59 publicacions a revistes indexades; 20 amb factor de impacte
 • 13 capítols de llibre
 • 14 Projectes de Investigació
 • 415 participacions en congressos i reunions mèdiques nacionals i internacionals
 • 2014-2018: Membre del Comité Científico permanente de la Sociedad Española de Sueño
 • Secretari de la Comissió de Investigació de l' Hospital General de Catalunya des de juny desembre de 2005 i President des de desembre de 2005 fins setembre de 2012.
 • 2008-2009: Cap de la Unitat de Gestió del Coneixement de l'Hospital General de Catalunya
 • 2014-2018: Coordinador de la Guía de Práctica Clínica: Exploración física de la Vía Aérea Superior en pacientes adultos con Apnea Obstructiva del Sueño. Projecte avalat per les Sociedades Españolas de Sueño y Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial.
 • 2005: Representant de la Sociedad Española de ORL y PC en el Grupo de Consenso Español de Apnea del Sueño
 • 2004-2012: Vocal de la Comisión Nacional de Roncopatía y Apnea Obstructiva del Sueño de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patologia Cervico Facial
 • 2012-2018: President de la Comisión especializada Estudio del Sueño y Roncopatía y vocal de la Junta directiva de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial
 • Vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana d'Otorinolaringologia des de maig de 1995 a juny de 1997, vicesecretari de la Junta Directiva des de juny de 1999 a juny de 2001 i secretari des de juny de 2001 a juny de 2003.