El Servei d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial de l’Hospital Universitari General de Catalunya pretén el tractament integral, des de la prevenció fins al tractament i rehabilitació, passant pel diagnòstic i pronòstic més acurat, de totes les patologies que avarca aquesta especialitat medicoquirúrgica.
Per aconseguir aquest objectiu fonamental tots els membres de l’equip participem de la mateixa filosofia que es pot resumir en els següents punts:

Atenció personalitzada del pacient.

Ens basem en el fet que cal tractar persones i no malalties. Sempre intentem donar les màximes explicacions possibles i adaptades a cada cas i ens assegurem de que el pacient ha entès el que té i el que cal fer.

A l’apartat de Informació podreu trobar els fulls que suporten aquest comentari: consells a l’alta després de cirurgia, fulls explicatius de cada una de les cirurgies que portem a terme, mesures i consells de prevenció i informacions sobre tècniques d’exploració específiques.

Aquesta atenció personalitzada també ha de comportar una atenció àgil i el més ràpida possible. Els horaris de Consulta Externa del Servei són força amplis, tant de matí com de tarda.

Treball en equip

Tot i que cada pacient es beneficia d’una atenció personalitzada i sempre es vist pel mateix metge, també apliquem el concepte de treball en equip en tots els seu àmbits. El pacient sempre te assegurada una atenció en continuïtat per qualsevol metge del grup encara que el seu metge específic no estigui disponible en aquells moments, amb la confiança de una atenció del mateix nivell de qualitat humana i tècnica i amb el coneixement del seu problema, mitjançant els escrits a la historia clínica i les informacions que tots els membres del Servei ens transmetem contínuament sobre els diferents pacients.

Un dia per setmana els membres del Servei es reuneixen en una sessió clínica on es discuteixen casos, es plantegen situacions organitzatives internes i es presenten nous projectes científics. També un dia a la setmana es reserva un hora de les consultes per Comitè d’Otorinolaringologia on tots els membres visitem de forma conjunta, pacients amb problemes complexos, decisions difícils i davant del pacient es plantegen les propostes diagnostiques i terapèutiques de consens.

Relacions

Som un Servei caracteritzat des de el seu naixement per un extens ventall de relacions amb altres col·legues i associacions.

Donats els nostres orígens formatius tenim una intensa relació amb els Serveis d’ORL de dos grans Hospitals de la ciutat de Barcelona, com son l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital Clínic i Provincial. Existeix una amplia historia de col·laboració tant científica com tècnica entre el nostre servei i aquestes dues institucions (participació i organització de cursos i reunions científiques, col·laboració específica en determinats casos tant des de un punt de vista diagnòstic com terapèutic, participació en protocols científics, publicacions de treballs i presentació de comunicacions en col·laboració etc.).

Dins el capítol de relacions volem destacar les que tenim amb d’altres Serveis de l’Hospital. Hi ha una estreta relació amb la Unitat de Son de l’Hospital. Tant es així que ens considerem altament responsables de la seva inclusió en les ofertes que té avui aquest Hospital. Mantenim un estret contacte amb els membres d’aquesta Unitat i en concret fem de forma periòdica una sessió científica conjunta, on es presenten casos clínics i temes científics de interès comú.

Hi ha també una estreta i fluida relació amb el Servei de Pediatria, donat l’alt percentatge de patologia pediàtrica que tractem. El mateix succeeix amb els Serveis de Cirurgia Maxil·lofacial, Cirurgia Plàstica, Neurocirurgia, Oncologia, Radiologia, Al·lergologia, Estomatologia i Neurologia

  • Cirurgia plàstica: són importants les col·laboracions en les rinoplàsties (cirurgia estètica del nas).
  • Cirurgia Maxil·lofacial: existeixen vincles estrets donat que es comparteix bona part de l’anatomia. especialment en patologia sinusal (traumàtica i tumoral), patologia de la cavitat oral i cervical (tumoral bàsicament), cirurgies de glàndules salivals i cirurgies d'avançament mandibular en l'Apnea Obstructiva del Son
  • Neurocirurgia: especialment en tumors de base de crani: a nivell de l’angle pontocervelletós i de rinofaringe. En molts d’aquests casos l’accés quirúrgic és combinat entre les dues especialitats.
  • Oncologia: com a tractament combinat o de primera instància en patologia tumoral. Les dues branques, tant la radioteràpia com la quimioteràpia, complementen el tractament quirúrgic de la patologia oncològica. El tractament conjunt dels malalts oncològics garanteix una unitat de criteris, així com un seguiment minuciós dels pacients oncològics.
  • Pediatria: La patologia ORL infantil es habitual: adenoides ("carnots"), otitis seroses, síndrome de apnees obstructives nocturnes, amigdalitis de repetició... totes aquestes afeccions exigeixen una relació de treball molt estreta amb el servei de pediatria.
  • Radiologia: Les tècniques diagnòstiques, com ara la tomografia computeritzada i la ressonància nuclear magnètica, contribueixen de manera definitiva en molts dels diagnòstics de patologia òtica, tumoral i glandular. Darrerament la col·laboració s'ha incrementat amb els estudis radiològics dinàmics per l'estudi de la Disfagia Orofaríngia i l'organització de una sessió clínica periódica conjunta
  • Al·lergologia: Important punt de connexió son les rinitis cròniques i el seu tractament de vegades combinat entre ambdues especialitats i també en l'Apnea del Son infantil
  • Estomatologia: Les patologies comunes entre ambdues especialitats fan que la col·laboració sigui absolutament necessària. Patologies com les sinusitis odontògenes, les disfuncions temporomandibulars o el tractament de l'Apnea del Son així ho demostren
  • Neurologia: La col·laboració amb aquest servei es imprescindible en afeccions com el vertigen, les àlgies craneofacials o les paràlisis facials. Disposem de una visita conjunta setmanal, Comité d'Otoneurologia.