Instalacions Consulta ExternaInstalacions Consulta ExternaBLOC QUIRÚRGIC:

Localització Quiròfan Central

 • 4,5 Sessions quirúrgiques setmanals (6 hores per sessió)

BLOC DE CONSULTA EXTERNA:

Localització Box A de Consultes Externes

Consultoris de visita Médica especialitzada: 25,26,27, 28 i 39

 • Matins de dilluns a divendres: 115 hores setmanals
 • Tardes de dilluns a divendres: 30 hores setmanals

Consultoris de Logopedia: Un consultori setmanal

Disfonia, Disfagia, Alteracions de la Parla i Llenguatge

Consultoris de Probes Funcionals: 29,30 i 31

 • Audiometria Tonal: Al moment de la visita
 • Impedanciometria Al moment de la visita
 • Audiometria Verbal: 2 hores setmanals
 • Audiometria Conductual Infantil: 14 hores setmanals
 • Potencials Evocats Auditius : 4 hores setmanals
 • Potencials Automàtics: 2 hores setmanals
 • Videonistagmografia: 6 hores setmanals
 • vHIT: Al moment de la visita
 • Rinomanometria: 4 hores setmanals
 • Olfactometria i Gustometria: 2 hores setmanals