Maig 2014: Contracte de Col·laboració institucional a nivell de Docència i Investigació entre Hospital General de Catalunya i Hospital de Sant Pau de Barcelona

DOCÈNCIA PREGRAU

Cap de Servei: Eduard Esteller

 • Professor Contractat Doctor acreditat per Aneca de la Universitat Internacional de Catalunya
 • 2006-Actualitat: Professor Col·laborador de la Universitat Internacional de Catalunya. Assignatura: Odontopediatria: Otorinolaringologia per Odontòlegs. Titulació Odontologia. Curso 5º.
 • 2009-Actualitat: Professor Col·laborador de la Universitat Internacional de Catalunya. Grau Medicina. Primer Curs. Assignatura: Estructura i Funció. Pell i òrgans dels sentits
 • 2010-Actualitat: Professor Col·laborador de la Universitat Internacional de Catalunya. Grau en Medicina. Segon Curs. Assignatura: Estructura i Funció: Cardiovascular i Respiratori
 • 2012-Actualitat: Professor responsable de l' Assignatura Otorinolaringologa al 5º curs del Grau de Medicina per la Universitat Internacional de Catalunya
 • Professor de l'assignatura optativa El Son i la Salut en el grau de Medicina. Curs 2017-18
 • 2017-Actualitat: Professor del Màster en grau d'Odontologia: Disfunció Craneomandibular i Dolor Orofacial.
 • 2018-Actualitat: Profesor classe Odontologia 4º Curs: Patología Médico Quirúrgica Oral 2
 • 2019-Actualitat: Professor Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries. Patologia urgent en ORL
 • 2013-Actualitat: Responsable de las pràctiques de rotatori al el Servei d'ORL d l'Hospital Universitari General de Catalunya dels alumnes de sisè curs de Medicina
 • 6 Direccions de Tesis Doctorals i 11 Tutories de Tesines
 • 5 Projectes de Tesis en desenvolupament

Staff: Dr. Eusebi Matiñó:

 • Professor Col·laborador de la Universitat Internacional de Catalunya. Grau Medicina. Primer Curs. Assignatura: Estructura i Funció. Pell i òrgans dels sentits
 • Professor Assignatura Otorinolaringologa al 5º curs del Grau de Medicina per la Universitat Internacional de Catalunya
 • Professor Col·laborador de la Universitat Internacional de Catalunya. Assignatura: Odontopediatria: Otorinolaringologia per Odontòlegs. Titulació Odontologia. Curso 5º
 • Professor d'Otorrinolaringologia en el Máster d'Infermeria Quirúrgica de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • Pràctiques de rotatori al el Servei d'ORL d l'Hospital General de Catalunya dels alumnes de sisè curs de Medicina

Staff: Dra. Adriana Agüero:

 • Professor Col·laborador de la Universitat Internacional de Catalunya. Assignatura: Odontopediatria: Otorinolaringologia per Odontòlegs. Titulació Odontologia. Curso 5º
 • Pràctiques de rotatori al el Servei d'ORL d l'Hospital General de Catalunya dels alumnes de sisè curs de Medicina

Staff: Tots els membres

 • Pràctiques de rotatori al el Servei d'ORL d l'Hospital General de Catalunya dels alumnes de sisè curs de Medicina

DOCÈNCIA POSTGRAU:

 • 2006-2013: Rotació per ORL de la formació de metges residents (MIR) de Oncología Radioterapéutica de l'Hospital General de Catalunya
 • Estades de Residents d'ORL a nivell nacional i internacional

Cap de Servei: Eduard Esteller

 • Membre de Tribunal Tesis Doctorals: 15
 • Membre Tribunal Treballs de Fi de Grau: 5

FORMACIÓ CONTINUADA:

 • Organització de Sessions Interdisciplinars de Patologia del Son
 • Organització de Sessions Generals ORL
 • Organització sessions Conjuntes ORL-Radiologia
 • Organització Jornada anual d'actualització ORL
 • Participació en docència activa i organització en múltiples cursos sobre Trastorns Respiratoris del Son, Cirurgia Endoscópica Nasosinusal i Vertigen
 • Organització de les Jornades anuals de Actualització ORL de Hospital Universitari General de Catalunya