• Hospitalització.
  • Consulta externa de Medicina Interna.
  • Consulta externa Infermeria.
  • Hospital de dia.
  • Call center.