Col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya.

Col·laboració docent, classes magistrals, seminaris i tallers de les llicenciatures d'odontologia i medicina.

Pràctiques clíniques dels estudiants de medicina de 3 i 6 curs de medicina.