• Capilarospia.
  • MAPA. Monitorització ambulatòria de TA
  • Índex turmell / braç
  • Diagnòstic genètic de dislipèmies (Lipochip)
  • Paracentesi
  • Toracocentesi
  • Proves funcionals respiratòries
  • Broncoscòpia
  • Estudis genètics