• Consells vacunes
  • Consells unitat viatger
  • Dietes.
  • Deshabituació tabac
  • Recomanacions pròpies de la patologia detectada