Patologia de medicina interna.

 • Malalties autoimmunes. Hipertensió pulmonar.
 • Malalties infeccioses.
 • Vacunes. Vacunació del viatger.
 • malalties tropicals
 • Malalties hepàtiques.
 • Risc cardiovascular: Hipertensió, dislipèmia, síndrome metabòlica
 • Tabaquisme. Patologies relacionades amb el tabaquisme i deshabituació tabàquica (en col·laboració amb pneumologia)
 • Malalties del pulmó, malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma,
 • angioedema
 • Malalties minoritàries.
 • Malalties de la dona embarassada.
 • Malalties pròpies la senectut, pacients fràgils i pluripatològics.