Investigació clínica i epidemiològica. Participació en treballs multicèntrics