És una Unitat multidisciplinària entre els serveis de Pediatria, Medicina interna.