Comprèn dues vessants:

  • Vacunacions
  • Atenció al viatger